kompozitní materály - úvodní strana
»  

EKO-KOM

kompozity, balkónové výplně, voština

kompozity.com     |     legislativa     |     kontakt  

EKO-KOM


Alucomposite panels spol. s r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společnosti EKO- KOM a tím je zajištěno plnění povinností stanovených § 10 a § 12 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.

EKO-KOM

 


  WAP RSS © ALUCOMPOSITE PANELS spol. s r.o.